تورنمنت جمعه های River Poker

تورنمنت هیجانی جمعه های با جایزه ای بزرگ با ورودی 500 هزار تومان و گارانتی 500 میلیون تومانی هر جمعه ساعت 15:00 که به جمعه های پولدار ریور پوکر معروف است.

تورنمنت روزانه River Poker

تورنمنت های روزانه ریور پوکر در سبک های هولدم و اوماها به شرح زیر :

تورنمنت Holdem هر روز ساعت 13:00 با ورودی 125 هزار تومان و گارانتی 50 میلیون تومانی

تورنمنت Omaha هرروز ساعت 17:00 با ورودی 90 هزار تومان و گارانتی 35 میلیون تومانی

Rate this post