بونوس امروز سایت ریور پوکر River Poker

بونوس امروز سایت ریور پوکر River Poker

بونوس ریالی امروز در ریور پوکر River Poker : ریور پوکر که به بهترین سایت پوکر در ایران معروف است هر هفته چند بونوس جذاب برای پوکر باز های سایت خود ارائه میکند.این سایت امروز برای بازیکنان سایت خود 10 درصد بونوس ریالی ارائه داده است به طوری که این بونوس فقط امروز یعنی...
تورنمنت اوماها سایت ریورپوکر River Poker

تورنمنت اوماها سایت ریورپوکر River Poker

تورنمنت اوماها 5 کارت هرروز سایت ریور پوکر River Poker : ریور پوکر هرروز تورنمنت های مختلفی در سبک های هولدم و اوماها برگزار میکند در ورودی های سبک و سنگین ولی در عین حال جایزه های باورنکردنی.امروز در مورد تورنمنت اوماها 5 کارت سایت River Poker قرار گپ بزنیم.این...
تورنمنت اوماها روزانه ریور پوکر River Poker :

تورنمنت اوماها روزانه ریور پوکر River Poker :

تورنمنت اوماها در سایت ریور پوکر River Poker : ریور پوکر هر روز تورنمنت های مختلفی در سبک های اوماها و هولدم چه سنگین و چه سبک برگزار میکند.یکی دیگر از تورنمنت های هرروز ریور پوکر تورنمنت اوماها صبح ها ساعت 11 برگزار میشود ورودی 30k و ریبای نیز 50k است ولی جایزه بزرگ...
تورنمنت هرروز ظهر سایت ریور پوکر River Poker

تورنمنت هرروز ظهر سایت ریور پوکر River Poker

تورنمنت هولدم هرروز سایت ریور پوکر River Poker : همین طور که میدانید River Poker تورتنمت های زیادی دارد و نیز در طول روز تورنمنت های مختلف در سبک های هولدم و اوماها در ساعات مختلف با ورودی های متفاوت که ما در پست های قبلی تمامی آن ها را با تمام ریز نکات توضیح داده...
تورنمنت بزرگ اوماها سایت ریور پوکر River Poker

تورنمنت بزرگ اوماها سایت ریور پوکر River Poker

تورنمنت هر شب اوماها سایت ریور پوکر River Poker : یکی از مهیج ترین تورنمنت های همیشگی سایت ریور پوکر تورنمنت اوماها هر شب این سایت است.این تورنمنت به دلیل ورودی کم ولی با جایزه خیلی بزرگ خیلی محبوب شده است و هرشب بازیکنان در راس ساعت 22:30 شروع میشود و با ورودی...