بونوس ریالی امروز در ریور پوکر River Poker :

ریور پوکر که به بهترین سایت پوکر در ایران معروف است هر هفته چند بونوس جذاب برای پوکر باز های سایت خود ارائه میکند.این سایت امروز برای بازیکنان سایت خود 10 درصد بونوس ریالی ارائه داده است به طوری که این بونوس فقط امروز یعنی 25 اردیبهشت سال 1400 از ساعت 16 الی 20 برگزار میشود.سایت River Poker معتبر ترین سایت پوکر در ایران است که هرروز جایزه های بزرگی به بازیکنان خود میدهد و نیز بونوس های مختلفی که امروز یکی از آنها بونوس ریالی که در 4 ساعت داده میشود و روزهای قبل نیز بونوس های دیجیتالی که داده میشود.

Rate this post