تورنمنت هولدم هرروز سایت ریور پوکر River Poker :

همین طور که میدانید River Poker تورتنمت های زیادی دارد و نیز در طول روز تورنمنت های مختلف در سبک های هولدم و اوماها در ساعات مختلف با ورودی های متفاوت که ما در پست های قبلی تمامی آن ها را با تمام ریز نکات توضیح داده ایم.اما امروز قصد داریم در مورد تورنمنتی که هر روز راس ساعت 13:00 ظهر شروع میشود این تورنمنت در سبک هولدم برگزار میشود.هزینه ورودی این تورنمنت 125 هزارتومان است و ریبای آن نیز 125 هزار تومان است.جایزه این بازی را سایت معتبر ریور پوکر گارانتی میکند جایزه بزرگ این تورنمنت 50میلیون تومان است.اگر اهل چه تورنمنت و چه کش گیم هستید بی شک ریور پوکر بهترین انتخاب است.

Rate this post