تورنمنت هر شب اوماها سایت ریور پوکر River Poker :

یکی از مهیج ترین تورنمنت های همیشگی سایت ریور پوکر تورنمنت اوماها هر شب این سایت است.این تورنمنت به دلیل ورودی کم ولی با جایزه خیلی بزرگ خیلی محبوب شده است و هرشب بازیکنان در راس ساعت 22:30 شروع میشود و با ورودی 100هزار تومان ولی با جایزه بزرگ 40 میلیون تومانی که هرشب برنده این جایزه میجگند تا این جایزه هیجان انگیز را به دست بیاورند.قابل به ذکر است که در این تورنمنت بازیکنان فقط میتوانند یک بار خرید داشته باشند. اگر مایل بودید اطلاعات بیشتری از تمام سایت River Poker داشته باشید سری به پست های قبلی ما بزنید.

Rate this post