جایزه بیشترین دست هفتگی در سایت ریور پوکر River Poker

در پست های قبلی در مورد جایزه های متنوع سایت ریور پوکر صحبت کرده ایم.امروز قصد داریم درمورد جایزه بیشترین دست هفتگی صحبت کنیم.این جایزه به این معنی است که بازیکنان که در طول هفته در بیشترین دست داخل بازی حضور داشته اند به آن ها جایزه ای بزرگ تعلق میگیرد.از شنبه تا جمعه اگر بیشترین دست را به خود تعلق دهید 100 میلیون تومان به خود اختصاص میدهید.به همین خاطر نیز همیشه میز های River Poker شلوغ و پرسروصدا هستند.

Rate this post