ریور پوکر برای بازیکنان و علاقه مندان به تورنمنت هرروز تورنمنت در دو سبک هولدم و اوماها ارائه میدهد.امروز قصد داریم در مورد این دو تورنمنت روزانه ریور پوکر صحبت کنیم.این دو تورنمنت بازیکنان زیادی را به خود جلب کرده است چرا ؟این دو تورنمنت جایزه های بزرگ با ورودی خیلی کم هرروز بازیکنان تلاش میکنند تا به این جوایز برسند.

تورنمنت هولدم روزانه River Poker :

این تورنمنت هولدم هرروز در ساعت 13:00 با ورودی فقط 125 هزار تومان و با گارانتی 50 میلیون تومان برگذار میشود.

تورنمنت اوماها روزانه River Poker :

این تورنمنت اوماها نیز هرروز در ساعت 17:00 برگذار میشود به این دلیل که افرادی که قصد دارند در دو تورنمنت شرکت کنند بتوانند.این تورنمنت با ورودی 90 هزار تومان و با گارانتی 35 میلیون تومان برگذار میشود

Rate this post