نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال 11 دی در سایت ریور پوکر برابر است با 26400 هزار تومان

? پنجشنبه 11 دی

? نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال:
معادل 26.400 تومان+بونوس اضافه
و
خرید دیجیتال 5% بونوس

?و نرخ کش‌ات:
معادل 26.400 تومان می‌باشد.

Rate this post