نرخ دلار ریور پوکر شنبه 29 آذر ماه برای واریز و برداشت برابر با 26200 خواهد بود.

همانند سابق نیز اگر با دلار پرداخت داشته باشید 5 درصد بونوس اضافه به شما اهدا می شود.

? شنبه 29 آذر

? نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال:
معادل 26.200 تومان+بونوس اضافه
و
خرید دیجیتال 5% بونوس

?و نرخ کش‌ات:
معادل 26.200 تومان می‌باشد.

Rate this post