دیپازیت و کشوت در سایت پوکر ریورپوکر به چند طریق

برای واریز و قرعه کشی در سایت River Poker می توانید از طریق درگاه بانکی اقدام کنید

یا از سایت های ایرانی برای خرید و فروش کوپن اتوماتیک Perfect Money کوپن خریداری کرده و شماره های مربوط به کوپن خود را در صفحه سپرده سایت وارد کنید

Rate this post