نرخ ارز در سایت ریور پوکر چهارشنبه 19 آذر برابر با 26700 خواهد بود.

بونوس های ویژه 5 درصدی نیز می تواند نکته مثبتی برای خرید اعتبار از طریق پرفکت مانی می باشد.

? نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال:
معادل 26.700 تومان+بونوس اضافه
و
خرید دیجیتال 5% بونوس

?و نرخ کش‌ات:
معادل 26.700 تومان می‌باشد.

Rate this post