نرخ ارز در روز یکشنبه 16 آذر در ریورپوکر برابر با 26800 می باشد

خرید از طریق پرفکت مانی همانند سابق 5 درصد بونوس اضافه برای شما به همراه خواهد داشت.

? نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال:
معادل 26.700 تومان+بونوس اضافه
و
خرید دیجیتال 5% بونوس

?و نرخ کش‌ات:
معادل 26.700 تومان می‌باشد.

Rate this post