در سایت ریور پوکر باید بسیار حره ای بازی کنید و بلاف های متعدد نزنید.

در بازی 2 نفره نباید بیشتر از حد مجاز بلوف زد یعنی زمانی که حریفتون بفهمه شما با هر دستی قصد بلوف زدن به او رو دارید،توجه کنید که در موقعیت دیلر باشید و با توجه به مقدار Pot بلوف بزنید .

اگر یک سری بلاف شما گرفته بشه واقعا سخته که بتونید به میز ریور پوکر برگردید

Rate this post