معرفی برین کنی یکی از بازیکنان حرفه ای سایت ریور پوکر در سایت به صورت بیوگرافی

برین کنی (Bryn Kenney) متولد لانگ بیچ، نیویورک، یک بازیکن حرفه ای بلند پرواز پوکر است.

که هم پیروزی‌‌‌های بزرگ و هم شکست های سنگین را در حرفه کاریش تجربه کرده است. برین کنی پوکر را در سن پایین شروع کرد و در ۱۶ سالگی به دلیل سود زیادی که در این بازی دید تصمیم گرفت فقط به بازی پوکر بپردازد.

با فشار های پدر و مادرش در کالج و خسته شدن از درس، کالج را ول کرد و تمام وقت خود را به پوکر اختصاص داد…

Rate this post