نرخ دلار روز 9/9/99 در سایت ریورپوکر برابر یا 25300 خواهد بود.

? یکشنبه 9 آذر

? نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال:
معادل 25.300 تومان+بونوس اضافه
و
خرید دیجیتال 5% بونوس

?و نرخ کش‌ات:
معادل 25.300 تومان می‌باشد.

Rate this post