نرخ دلار پنجشنبه 29 آبان در سایت ریورپوکر برابر با 26700 می باشد و اگر با دلار پرداخت کنید 5 درصد هم جایزه دریافت می کنید.

? پنجشنبه 29 آبان

? نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال:
معادل 26.700 تومان+بونوس اضافه
و
خرید دیجیتال 5% بونوس

?و نرخ کش‌ات:
معادل 26.700 تومان می‌باشد.

Rate this post