سایت ریورپوکر بزرگترین پوکر‌آنلاین ایران بوده و کاربران زیادی را به خود اختصاص داده است.

برای حضور در این جمع حرفه ای می توانید از طریق راه های موجود در سایت ریور پوکر اقدام به ثبت نام نماید.

اگرچه در ایران سایت های پوکر زیادی فعال هستند اما باید لقب بزرگ ترین سایت پوکر را به ریور پوکر داد

Rate this post