سه شنبه 22 آبان نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال در سایت ریورپوکر برابر با 28 هزار تومن خواهد بود.

همچنین مانند تمام روز های گذشته و آینده 5 درصد بونوس اضافه نیز به کسانی که با ووچر پرفکت مانی شارژ نمایید اهدا خواهد شد.

? نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال:
معادل 28.000 تومان+بونوس اضافه
و
خرید دیجیتال 5% بونوس

?و نرخ کش‌ات:
معادل 28.000 تومان می‌باشد.

Rate this post