نرخ دلار به رو به افول قرار گرفته از این رو نیز در سایت ریورپوکر قیمت هر لار برای واریز کاهش یافته است.

بر طبق این گذارش هر لار را برابر با 25 هزار تومن قرار می دهیم و مانند گذشته 5 درصد بونوس اضافه نیز برا افراد تعلق خواهد گرفت.

? یکشنبه 18 آبان

? نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال:
معادل 25.000 تومان+بونوس اضافه
و
خرید دیجیتال 5% بونوس

?و نرخ کش‌ات:
معادل 25.000 تومان می‌باشد.

Rate this post