نرخ دلار در سایت ریورپوکر در روز 14 آبان چهارشنبه به شرح زیر می باشد.

? چهارشنبه 14 آبان

? نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال:
معادل 30.000 تومان+بونوس اضافه
و
خرید دیجیتال 5% بونوس

?و نرخ کش‌ات:
معادل 30.000 تومان می‌باشد.

برای شارز حساب به صورت دلاری می توانید یک حساب پرفکت مانی باز کرده و از آن طریق شارز نموده یا از سایت های معتبر ووچر پرفکت مانی تهیه کنید.

Rate this post