در سایت ریور پوکر نرخ خرید و شارژ هر دلار با بونوس 5 درصد برای همه افراد قابل پرداخت است و معمولا هر دلار به قیمت بیشتری در سایت شارژ می شود.

? شنبه 10 آبان

? نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال:
معادل 28.500 تومان+بونوس اضافه
و
خرید دیجیتال 5% بونوس

?و نرخ کش‌ات:
معادل 28.500 تومان می‌باشد.

بدون هیچگونه مشکل در سایت ثبت نام کرده و از بونوس های ویژه ریور پوکر برای ایرانی ها استفاده نمایید.

Rate this post