تورنمنت DAILY OMAHA TURBO در سایت ریورپوکر با ورودی 90 هزار تومانی هر روز ساعت 5 بعد از ظهر برگذار می شود.

🏆تورنمنت DAILY OMAHA TURBO 🏆

✅ورودی 90 هزار تومان
✅جایزه 35 ميليون تومان

🕓هر روز ساعت 17🕓

📣لطفا به دوستان خود اطلاع دهید!

Rate this post