تورنمنت DAILY OMAHA TURBO در سایت ریورپوکر با ورودی 90 هزار تومانی هر روز ساعت 5 بعد از ظهر برگذار می شود.

?تورنمنت DAILY OMAHA TURBO ?

✅ورودی 90 هزار تومان
✅جایزه 35 ميليون تومان

?هر روز ساعت 17?

?لطفا به دوستان خود اطلاع دهید!

Rate this post