تورنمنت HOLDEM 6-MAX با 50 میلیون جایزه هر روز در سایت ریورپوکر

اگر بپوییم جذاب ترین تورنمنت هولدم کشور می باشد دروغ نگفته ایم، زیرا مخاطبان زیادی در روز برای شرکت در این تورنمنت عضو می شوند.

این تورنومنت هر روز با ورودی 125 هزار تومن و در ساعت 13 برگذار می شود.

?تورنمنت HOLDEM 6-MAX ?

✅ورودی 125 هزار تومان
✅جایزه 50 ميليون تومان

?هر روز ساعت 13?

?لطفا به دوستان خود اطلاع دهید!

Rate this post